Vsak otrok in mladostnik si zasluži biti:

– preskrbljen,
– opolnomočen,
– srečen.

Brat in sestra s knjigami na glavi
Foto: Olia Danilevich

Poslanstvo Zavoda Vsak Otrok je zagotavljanje presežnih pogojev za razvoj otrok in mladostnikov v lokalni skupnosti. Naš dolgoročni cilj je doseči, da bodo čisto vsi otroci in mladostniki preskrbljeni, opolnomočeni in srečni. S pobudami prenosa dobrih praks in programi krpamo vrzeli v družbenem tkivu.

Skrbimo za medgeneracijsko in medsektorsko povezovanje, trajnostno naravnanost in prenos znanja, usmerjene v dobrobit otrok in mladostnikov ter podporo pri njihovem izoblikovanju v etične, pokončne in razmišljujoče posameznike, ki nam bodo nekoč nemara pokazali pot k pravičnejši družbi.

Sveta ne moremo spremeniti, lahko pa izboljšamo razmere v lokalni skupnosti.

Vsaka podpora šteje

Podprite naše delovanje, da bomo lahko razširili krog skrbi.