Pravilnik o varovanju zasebnosti

 1. Uvodna določba

Zavod Vsak Otrok, zavod za opolnomočenje otrok in mladostnikov spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva osebnih podatkov. Pri nudenju naših storitev smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, tudi Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation).

Zavod Vsak Otrok se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletnih strani www.vsakotrok.si ali osebno, preko elektronske pošte, ali po telefonu uporabljeni v skladu s Pravilnikom o varovanju zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 1. Namen dokumenta Pravilnik o varovanju zasebnosti

V primeru, da nam preko spletišča, po e-pošti ali kako drugače posredujete katerekoli osebne podatke, bomo skladno z uredbo GDPR spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:

uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;
ti podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam;
podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem in jih ne prodajamo;
naše baze redno preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami;
na željo uporabnika lahko njegove podatke iz naših baz tudi odstranimo, če so za to izpolnjeni potrebni pogoji.

 1. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Zavod Vsak Otrok, zavod za opolnomočenje otrok in mladostnikov, Rašiška ulica 1, 1000 Ljubljana.

 1. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.

Obisk spletišča

Ob vsakem obisku spletišča se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo v anonimizirani obliki z namenom vodenja statistike obiskov na našem spletišču.

Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.

Uporabo spletišča in uporabo spletnih obrazcev štejemo kot soglasje obiskovalca spletišča, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletišča ne strinjate s temi pogoji, ga ne uporabljajte.

Zavod Vsak Otrok si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletišču brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletišču so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Na spletišču so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletišča drugih pravnih oseb. Zavod Vsak Otrok ne more vplivati na delovanje teh spletišč in na njihovo vsebino, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Prijava na novice

Na našem spletišču se lahko naročite na prejemanje obvestil, ki vsebujejo novice s področja prostovoljstva, vabila na dogodke ter ponudbe storitev, ki so neposredno vezane na dejavnosti Zavoda Vsak Otrok.

Ob vaši privolitvi shranimo kopijo elektronskega sporočila, v katerem ste podali privolitev za prejemanje novic, elektronski naslov, iz katerega je bila ta privolitev podana in datum privolitve. Kopijo privolitve hranimo kot dokazilo o vaši privolitvi za obdelavo osebnih podatkov.

Od prejemanja obvestil se lahko kadarkoli odjavite, tako da kliknete na ustrezno povezavo, ki se nahaja na dnu obvestila ali tako, da nam pišete na info@vsakotrok.si. V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje obvestil.

V primeru vaše odjave bomo klub temu hranili kopijo vaše privolitve (ki vsebuje tudi vaš elektronski naslov), in sicer še toliko časa, kot je zakonsko določeno. Tovrstno hrambo potrebujemo kot dokaz, da smo vaš elektronski naslov do vaše odjave zakonito uporabljali za posredovanje obvestil. Posameznik, ki se ne strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo določeno obdobje na podlagi zakonitega interesa, ima pravico do ugovora pri Informacijskem pooblaščencu.

Spletne prijave na izobraževanja in dogodke

Na spletnih straneh se lahko prijavite na izobraževanja in dogodke Zavoda Vsak Otrok. Podatke, ki jih vnesete preko spletnega obrazca (ime in priimek, naslov, epoštni naslov, telefonska številka, rojstni datum), uporabljamo samo za namen obveščanja o izobraževanjih/dogodkih. Za izvedbo nekaterih naših izobraževanj in javnih dogodkov prejmemo namenska sredstva s strani ministrstev in občin, ki smo jim pogodbeno zavezani poročati tudi o udeležencih na izobraževanjih in dogodkih. V teh primerih bomo del vaših osebnih podatkov (ime in priimek, organizacija, iz katere prihajate, podpis na listi prisotnosti ali drugem potrdilu o prisotnosti) posredovali financerjem.

Posredovanje osebnih podatkov organom, ki izvajajo nadzor nad porabo dodeljenih sredstev, utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja izobraževanja ali dogodka in mu verodostojno poročamo o številu udeležencev, kar je pogoj za pridobitev sredstev.

Če se kot udeleženec s takšnim posredovanjem vaših osebnih podatkov ne strinjate, ker menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to prosim sporočite in bomo vašo situacijo individualno obravnavali.

Svetovanje in informiranje posameznikov

Na Zavod Vsak Otrok se lahko obrnete po pomoč in informacije glede ureditve življenjskih situacij ter informacije glede možnosti vključitve v prostovoljsko delo. Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo za namen svetovanja in informiranja, se razlikujejo glede na posamezno storitev in lahko vključujejo: ime in priimek, naslov, telefonsko številko, epoštni naslov, rojstne podatke, spol, status, izobrazbo, podatke o opravljenem delu s posameznikom, o zdravstvenem stanju, o socialni in finančni situaciji in druge osebne podatke relevantne za odločanje v postopkih. Fizične izpise osebnih podatkov hranimo na varnem mestu. Podatki so shranjeni tudi v računalniški bazi. Dostop z geslom je omogočen samo pooblaščenim osebam.

Pri vključitvi v naše programe vas seznanimo, kako in za kakšne namene bomo uporabili vaše podatke. Pri tem pridobimo vašo pisno privolitev za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki so potrebni za namen nudenja storitve. V primerih, ko pisna privolitev ni možna (anonimni klici, enkratna elektronska sporočila), vas samo seznanimo s tem, kako in za kakšne namene bomo uporabili vaše podatke.

Imate pravico do vpogleda/dostopa do vaših podatkov in odjave od naših storitev. Vaše pravice so podrobneje opredeljene v 8. členu.

V nekaterih primerih obdelavo in posredovanje osebnih podatkov financerjem utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja in vam omogočamo našo brezplačno storitev.

Če naših storitev ne želite več koristiti, nam to lahko sporočite na info@vsakotrok.si.

V primeru odjave bomo hranili zgolj še kopijo privolitve (v elektronski ali fizični obliki), in sicer še toliko časa, kot smo na podlagi predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. Tovrstno hrambo kopije vaše privolitve utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na ta način zagotavljamo dokaz, da smo vaše osebne podatke do vaše odjave zakonito uporabljali za posredovanje informacij in nudenje naših storitev.

 1. Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

– ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
– ponudniku platforme za množično pošiljanje sporočil;
– financerjem in organom, ki izvajajo nadzor, kar utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerjev.

 1. Odjava

Če naših obvestil po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratnem elektronskem obvestilu, ali pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@vsakotrok.si. V primeru odjave vašega elektronskega naslova ne bomo več uporabljali za pošiljanje obvestil.

Če naših storitev (elektronsko, telefonsko in osebno svetovanje in informiranje posameznikov) ne želite več koristiti, nam to lahko sporočite na info@vsakotrok.si ali osebno izvajalcu storitve.

V primeru vaše odjave bomo hranili kopijo vaše privolitve (v elektronski ali fizični obliki), in sicer še toliko časa, kot smo na podlagi predpisov še lahko pozvani k njeni predložitvi. Tovrstno hrambo kopije vaše privolitve utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj na ta način zagotavljamo dokaz, da smo vaše osebne podatke do vaše odjave zakonito uporabljali za posredovanje informacij.

 1. Obdobje hrambe

Rok hrambe osebnih podatkov je 10 let, kar utemeljujemo z veljavno zakonodajo in s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja.

Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je to potrebno, da vam zagotavljamo storitve. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oziroma dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

Posameznik, ki se ne strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo določeno obdobje na podlagi zakonitega interesa, ima pravico do ugovora pri Informacijskem pooblaščencu.

 1. Način varstva vaših podatkov

Zavod Vsak Otrok se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Storili bomo vse potrebno, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Nekatere osebne podatke hranimo tudi v fizični obliki na varnem mestu. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.

 1. Vaše pravice

Uporabljamo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno ravnanje z vašimi podatki, v skladu s tem Pravilnikom o varovanju zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli zahteva, da mu Zavod Vsak Otrok:

– omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
– omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
– omogoči pravico do omejitve uporabe,
– omogoči pravico do ugovora obdelave,
– omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
– omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
– poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo Zavod Vsak Otrok posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Zavod Vsak Otrok se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 1. Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo
 2. Veljavnost in možnost spremembe Pravilnika o varovanju zasebnosti

Pravilnik o varovanju zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Veljaven Pravilnik o varovanju zasebnosti je objavljen na našem spletišču. Pridržujemo si pravico, da predmetni Pravilnik o varovanju zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov.

Ljubljana, 30. 4. 2024